Hennie VanEngeland

Hennie VanEngeland

Glas is de ultieme drager van mijn ideeën.


De natuur is de rode draad in mijn werk ,maar wordt snel abstract en gemetamorfoseerd tot een universeel gegeven .


Mijn laatste werk is totaal anders :


Het zijn  wezens uit een andere wereld ; noem ze geesten ,zielen,schimmen

Eigenlijk vergeestelijkte wezens…


Portfolio