Vrijwilligers


VRIJWILLIGERS


OPROEP AAN VRIJWILLIGERSDe vzw VerriBelGlass, vereniging van Belgische glazeniers, zoekt stagiaires en vrijwilligers om haar activiteiten rond het glas in België en naburige landen te promoten.


De vzw VERRIBELGLASS zoekt regelmatig stagiaires voor communicatie, marketing, publiciteit, vertaling, informatica en computergraphics die klaar zijn om hun eerste professionele stappen te zetten in het verenigingsleven in België. Tijdens je stage zal er sterk beroep gedaan worden op je motivatie en je originaliteit om de bekendheid van onze vereniging uit te breiden.


Het glas en zijn technieken zijn op dit moment weinig bekend in België. Dit is waarom wij onze audiovisuele informatie, gericht aan het publiek willen verrijken. Elk project of idee voor de realisatie hiervan zijn heel welkom tijdens je stage! Weet dat deze resultaten vaak zullen gebruikt worden  ter bevordering van de glaskunst bij professionelen en gepassioneerden.

Stageperiode: minimum 3 weken.


Stagaires in communicatie:

wij zoeken mensen die nieuwe communicatiekanalen willen ontdekken (video, tv, internet, displays,...), met kennis van het schrijven met een marketing-aanpak. Het betreft het creëren van geschreven documenten (brochures, flyers, webteksten, etc) / video / audio voor het vertegenwoordigen van de vzw VerriBelGlass, het organiseren van promotionele activiteiten et het vertegenwoordigen van onze vereniging op diverse evenementen.


Stagiaires computergraphics:

Wij wensen heel creatieve mensen voor de lay-out en illustratie van ons promotiemateriaal (brochure, banners, t-shirts en posters) en onze website (goede kennis van CSS/HTML ess) en voor het creëren van een professionele stand om VerriBelGlass op beurzen te presenteren.


Stagiaires informatica:

Het betreft het creëren van een website voor smartphone, het creëren van een zoekmachine, het beheren van de website en het creëren van nieuwe informatica-instrumenten om de interactiviteit en de doeltreffendheid van de website te verbeteren. Het is wenselijk Javascript en MYSQL goed te kennen.


Stagiaires vertalers:

Onze vzw is gebouwd op gelijkheid van taal. We willen onze documenten opmaken/vertalen in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. De stagiair moet daarom onze brochures en informatie kunnen vertalen naar de nationale + engelse talen.


Stagiaires Politieke Wetenschappen / juristen:

Lobbywerk bij de Europese instellingen. Het opstellen van dossiers om te beantwoorden aan aanbestedingen van internationale instellingen (Europa, UN, etc).


Wij bieden je zo een eerste professionele verrijkende ervaring in het verenigingsleven van de kunsten en de glastechnieken, evenals een onderdompeling in de hedendaagse creatie. Weet dat, tijdens je stage, de mogelijkheid bestaat glas te bewerken of internationale kunstenaars te ontmoeten.


Je stage zal plaatsvinden in Namen, Overijse of Lier. Als je deze stage uitvoert in het kader van je studies, zorgen wij voor een stageovereenkomst met je school. Wij engageren ons ook om nauw samen te weken met de school van de stagiaire. Indien je een verblijf zoekt kunnen we je hierin ondersteunen met advies.


Duur van stage: minimum 3 weken


Voor meer informatie, contacteer ons: info@verribelglass.be