Myriam Vanderbiesen

VANDERBIESEN

Myriam

De werken zijn het resultaat van de ultieme zoektocht naar een eenvoudige maar sterk beladen vorm en zoeken naar een perfectie die nooit bereikt wordt.

De steeds terugkomende scheur refereert naar het onzekere en verscheurde individu in een onstabiele wereld, het onbegrijpelijke heelal, de onbevattelijke oneindigheid. Het broeierige en onderhuids verborgene kan elk moment uitbreken, losbarsten. Het omwikkelen met draad (bij Imperfectie II) is een irreële poging tot verbinden, tot heling maar laat de scheur vrij en benadrukt dus eerder dit element.

Een repetetieve reeks : alles heeft een samenhang waarin elke imperfectie het geheel positief of negatief geïnvloedt

Alles is onderdeel van een groter geheel.The works are the result of the ultimate quest for a simple but highly loaded form and search for a perfection that is never reached. The recurring crack in each work refers to the uncertain and torn individual in an unstable world, the incomprehensible universe, the incomprehensible infinity. The brooding and repressed secret may break out, erupt, at any time. The wrapping with wire (Imperfection II) is an irrational attempt to connect, to heal, but let the tear free and open and rather reinforces this element.

A repetetive serie : everything has a cohesion in which every imperfection influences the totality in a positive or negative sense. Everything is part of a larger whole.


2660 Antwerpen Hoboken

Myriam.Vanderbiesen@telenet.be          Portfolio PDF

Portfolio