Wie zijn wij ?

Wie zijn wij?

Ons Project

Onze vereniging, Verribelglass, is een vereniging zonder winstgevend doel en is ontstaan in maart 2009 in België.  Verribelglass verenigt zowel beginnende als gerenommeerde glaskunstenaars.  Binnen onze vereniging zijn alle hedendaagse glasdisciplines terug te vinden.  Gezamenlijk werken we aan een creatief project namelijk hedendaagse glaskunst onder de aandacht brengen.  Dit willen we bereiken door mensen samen te brengen, kennis uit te wisselen, informatie te delen en te voorzien in vorming van onze leden. Het doel van onze vereniging, opgenomen in onze statuten, bevat o.a. de volgende punten:

 

•Het publiek informeren met betrekking tot de glastechnieken en de glaskunst d.m.v. demonstraties, reizende animaties, exposities, educatieve vorming.

•Het werken rond zowel technische als artistieke bekwaamheid binnen de hedendaagse glaskunst. 

•Het stimuleren van ontmoetingen tussen glaskunstenaars, participeren aan glasevenementen, het uitwisselen van kennis en knowhow, het organiseren en deelnemen aan glasexposities, ….

•Het opbouwen van een open, breed, genereus Belgisch platform rond hedendaags glas.  Waarbinnen alle disciplines vertegenwoordigd zijn en waarbij er geen beperkingen zijn rond het lidmaatschap. Wat bieden wij?


VerriBelGlass biedt animaties glasblazen


Wij geven antwoord op uw specifieke vragen (architecten, designers, elektriciens, etc.)


VerriBelGlass geeft initiaties in glastechnieken voor kinderen vanaf jonge leeftijd


VerriBelGlass biedt verschillende soorten workshops,  aan in verschillend glastechnieken


Word lid en participeer ook in het avontuur van hedendaags Belgisch glas


VerriBelGlass neemt deel aan en organiseert tentoonstellingen van hedendaags glas